RODO i przetwarzanie danych osobowych


W związku ze zmianami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych firma informuje, iż przetwarza tylko niezbędne dane osobowe na potrzeby realizacji szkoleń składanych za pośrednictwem formularza internetowego jak i bezpośrednio w siedzibie firmy.  Wpis został opracowany na podstawie ogólnodostępnych przepisów RODO artykuły: 6, 13, 14, 28.  


1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma: Biuro Usług Specjalistycznych „BeHaPe” Wiesław Babicz, zarejestrowana pod adresem ul. Batalionów Chłopskich 8, 94-058 Łódź NIP: 7271235109, REGON: 471266049


2. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji szkolenia w dziedzinie BHP – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 punkt b) ustawy o RODO. 


3. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres ważności danego szkolenia okresowego.  


4. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych

Osoby, których dane dotyczą maja prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji kiedy osoba korzystająca z prawa do bycia zapomnianym posiada nieopłacone należności, Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych do czasu rozliczenia zaległych należności. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail biuro@behape.pl


5. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem do rozpoczęcia procesu szkolenia okresowego w dziedzinie BHP. W przypadku braku zgody podania danych osobowych szkolenie nie będzie realizowane. 


6. Dane osobowe jakie są niezbędne do rozpoczęcia szkolenia

Administrator może pozyskać dane osobowe, które są niezbędne do realizacji szkolenia takie jak:

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem biuro@behape.pl.


© "BeHaPe" Biuro Usług Specjalistycznych • 94-058 Łódź Ul. Batalionów Chłopskich 8