Lista obsługiwanych klientów


W ciągu roku firma współpracuje z ponad 300 firmami na terenie Łodzi i woj. łódzkiego. Stałą współpracą (tzw. nadzorem bhp) objętych jest ponad 35 firm, z których największe, to:


© "BeHaPe" Biuro Usług Specjalistycznych • 94-058 Łódź Ul. Batalionów Chłopskich 8