e-mail: biuro@behape.pl

     Specjalizujemy się w szeroko rozumianej tematyce bhp:

w nadzorach bhp w zakładach pracy,
w kompleksowej realizacji zaleceń pokontrolnych (PIP i SANEPID),
w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy lub wypadków w drodze,
w ocenie i dokumentowaniu ryzyka zawodowego, uwzględniając również zagrożenia biologiczne,
w doborze ochronników słuchu,
w organizowaniu pomiarów czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy
...oraz we wszelkich szkoleniach w dziedzinie bhp.

Na życzenie klientów pomagamy również w doborze środków ochrony osobistej, wynikających z opracowanej oceny ryzyka zawodowego.

Naszą ofertę kierujemy głównie do małych i bardzo małych firm (tzw. "firm mikro" - do 9 pracowników), które za stosunkowe małe pieniądze realizują swoje potrzeby w dziedzinie bhp.

     Dla stałych klientów, korzystających z naszych usług, przewidujemy szereg znaczących ulg i upustów a w okresie ważności odbytego szkolenia udzielamy pracodawcom lub pracownikom bezpłatnych wyjaśnień lub konsultacji dotyczącej szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
www.webland.pl Biuro Usług Specjalistycznych • "BeHaPe" 94-058 Łódz • ul. Batalionów Chłopskich 8