Firma
Zakres
Zgłoszenie
Kontakt
Klienci
Biblioteka
e-mail: biuro@behape.plCo nowego
   BeHaPe
     Najnowszą ofertą firmy jest przygotowywanie kompleksowej dokumentacji w dziedzinie bhp dla firm, ubiegających się o certyfikaty systemu zarządzania jakością serii ISO 9000, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz HACCP.     W obecnym kształcie firma działa od 1997 roku. Wykształcenie, doświadczenie oraz posiadane kwalifikacje współpracowników gwarantują wysoki poziom świadczonych usług, przy zachowaniu obiektywnie niskich cen za wykonane usługi, co nie jest bez znaczenia dla małych lub nowopowstałych firm, przynajmniej na starcie.


RODO I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zmianami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych firma informuje, iż przetwarza tylko niezbędne dane osobowe na potrzeby realizacji szkoleń składanych za pośrednictwem formularza internetowego jak i bezpośrednio w siedzibie firmy.
Wpis został opracowany na podstawie ogólnodostępnych przepisów RODO artykuły: 6, 13, 14, 28.

1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest firma Ośrodek Szkoleniowy BeHaPe, zarejestrowana pod adresem Ul. Batalionów Chłopskich 8, 94-058 ŁódŸ NIP: 7271235109, REGON: 471266049

2. Cel przetwarzania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji szkolenia. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 punkt b) ustawy o RODO)

3. Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres ważności danego szkolenia okresowego.

5. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych Osoby, których dane dotyczą maja prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji kiedy osoba korzystająca z prawa do bycia zapomnianym posiada nieopłacone należności, Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych do czasu rozliczenia zaległych należności. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@behape.pl

6. Wymóg podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest wymogiem do rozpoczęcia procesu szkolenia okresowego w dziedzinie BHP. W przypadku braku zgody podania danych osobowych szkolenie nie będzie realizowane.

7. Dane osobowe jakie są niezbędne do rozpoczęcia szkolenia: Administrator może pozyskać dane osobowe, które są niezbędne do realizacji szkolenia takie jak:
- Imię i nazwisko,
- Data i miejsce urodzenia,
- Imię ojca,
- Miejsce zatrudnienia,
- Telefon kontaktowy w sprawie szkolenia, - Adres poczty elektronicznej - e-mail,

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem biuro@behape.pl.

www.webland.pl Biuro Usług Specjalistycznych • "BeHaPe" 94-058 Łódz • ul. Batalionów Chłopskich 8